Østre stationsvej 33, 2. sal - 5000 Odense C & Møllevej 26 - 5300 Kerteminde

LZ Køreskole tilbyder generhverv af kørekort

Du kan få frakendt dit kørekort, hvis du ikke overholder færdselsreglerne. En frakendelse af dit kørekort kan enten være betinget eller ubetinget.

Ved en betinget frakendelse må du stadig køre bil i prøveperioden, mens den ubetingede frakendelse betyder, at politiet inddrager dit kørekort, og du ikke længere må køre bil. Den ubetingede frakendelse er også dyrere at få generhvervet, da du både skal generhverve dit B-kørekort samt eventuelle supplerende kategorier i dit gamle kørekort, du gerne vil have tilbage.

Hvis dit kørekort er blevet betinget frakendt, vil politiet indkalde dig til den kontrollerende køreprøve.

Dit kørekort kan blive betinget frakendt, hvis du fx:

  • ikke har taget hensyn til færdselssikkerheden og har voldt skade på personer eller ting eller har fremkaldt mulig fare
  • har kørt for hurtigt, fx 160 km/t eller derover på motorvej eller over 60 pct. for hurtigt på de resterende veje
  • har kørt spirituskørsel og har haft en promille mellem 0,5 og 1,20.

Hos LZ Køreskole hjælper vi dig gerne med generhverv af dit kørekort.

Kontrollerende prøve til bil

Den kontrollerende køreprøve eller en vejledende helbredsmæssig køretest kan ofte hurtigt klares, men du er meget velkommen til at kontakte os for at høre om forløbet.

Pakken herunder er et eksempel ved gennemførsel af en kontrollerende køreprøve, som udgøres af en teori- og køreprøve

Du får:

  • Teori-program som du kan bruge online
  • 1 kørelektion
  • 1 køreprøve
Close Menu