Østre stationsvej 33, 2. sal - 5000 Odense C & Møllevej 26 - 5300 Kerteminde

Hvad skal du huske, når du skal til køreprøven?

Husk!
Du skal medbringe følgende dokumenter ved den praktiske køreprøve:

Ansøgning logo

Udfyldt og underskrevet ansøgning til kørekort

Lektionsplan logo

Din udfyldte lektionsplan

Sygesikring logo

Sygesikringskort
sammen med billede-ID evt. pas

Du skal medbringe en underskrevet ansøgning, lektionsplan og et gyldigt pas.

Har du ikke dansk statsborgerskab, skal du også medbringe din opholdstilladelse.

Manøvrebanen er en lukket plads, hvor man får lov at køre for første gang – også ofte kaldet kravlegården. Man er typisk tre elever på manøvrebanen, hvor man får lov til at køre rundt i ca. 3 timer.

Til køreprøven skal du ud og køre i trafikken med en sagkyndig til at vurdere dig og din kørsel.

Når du har bestået din teoriprøve bestiller din kørelærer tid til køreprøven – hvis I er enige om, at du er klar.

Der kan være 3-4 ugers ventetid, inden du kan komme til køreprøve – og det kan tidligst blive på din 17 års fødselsdag

Du tager køreprøven i samme bil, som du har haft køretimer i.

Vi mødes 1-2 timer, før prøven starter.

Her gennemgår vi bilens teknik en sidste gang og kører så en opvarmningstur hen til det sted, vi skal mødes med køresagkyndige.

Den sagkyndige kigger dine papirer igennem og stiller spørgsmål om bilens teknik.

Når du har besvaret spørgsmålene indtager den sagkyndige kørelærerens plads, hvorfra han iagttager dine færdigheder og kørsel i trafikken.

Køreprøven varer normalt 20-45 minutter. Efter endt køreprøve får du dit resultat at vide.

Er du forhindret i at møde op til køreprøven, skal du afmelde minimum fem dage før, medmindre du har en lægeerklæring.

Afmelder du ikke prøven i tide, vil dit gebyr gå tabt.

Hvor foregår køreprøven?

Close Menu