Er du i tvivl om noget inden du starter?

Inden du starter

Husk!

Anskaf følgende dokumenter, når du ansøger om kørekort:
Hvornår kan jeg starte med at tage kørekort?
I dag kan du starte tre måneder, før du fylder 17 år. Du skal dog have en voksen ved din side, indtil du er 18 år.

Er du under 18 år skal du have en samtykkeerklæring fra begge forældre – eller den med forældremyndigheden – for at starte. Du må tidligst aflægge teoriprøven en måned, før du fylder 17.
Hvilken køreskole skal jeg vælge?
Du er altid velkommen til at kigge ind til en uforpligtende snak om processen og den undervisning, du skal gennemgå.

Du kan også sidde gratis med på en af vores teoritimer og se, hvordan undervisningen foregår.
Hvor kan jeg få et førstehjælpsbevis?
Det er et lovkrav, at alle lærer trafikrelateret førstehjælp. Ellers er det ikke muligt at få et kørekort. Vi samarbejder med nogle af de bedste instruktører i førstehjælp og afholder kurser 1-2 gange om måneden.

Et kursus varer 8 timer og indeholder førstehjælp i basal hjerte-lunge-redning, færdselsrelateret førstehjælp og brugen af hjertestarter.

Prisen er 650,- inkl. mad & drikke
Tilmelding og nærmere information hos din kørelærer.

Har du i forvejen et færdselsrelateret førstehjælpsbevis, må det højst være 12 mdr. gammelt.
Hvad er mindstekrav til bilkørekort?
Teori: Mindst 29 lektioner á 45 minutter Kørsel: Mindst 24 lektioner á 45 minutter heraf 8 på bane og 16 på vej

OBS: Erfaringer viser, at mange har brug for mere end 16 lektioner på vej.
Kan jeg betale over flere afdrag?
Betaler du det fulde beløb med det samme, bliver du hurtigere færdig med dit kørekort. Du kan også betale det fulde beløb i tre rater: I starten, midten og slutningen af dit undervisningsforløb.

Derudover skal du påregne udgifter til lægeerklæring, færdselsrelateret førstehjælp og prøvegebyr.
Teoriprøven

Husk!

Medbring følgende dokumenter ved teoriprøven:
Hvor mange gange skal jeg have teoriundervisning?
Minimum 8 gange. Vi tilbyder dog ubegrænset undervisning, så du kan tage alle de timer, du har brug for.
Kan jeg tage al teori og gemme køretimerne til senere?
Ifølge loven skal teoretisk og praktisk undervisning følges ad. Det betyder, at du skal til teori en gang om ugen og derefter køre bil 1-2 gange, inden du igen tager til teori.

Vi udleverer en lektionsplan ved første lektion, som vi følger nøje i hele forløbet.
Hvornår kan jeg tilmelde mig teoriprøven?
Du skal minimum have 14 køretimer på vej, før du kan tilmelde dig teoriprøven. Derudover skal du have et færdselsrelateret førstehjælpsbevis, lægeerklæring, pasfoto (35 x 45 mm) og samtykkeerklæring, før vi kan booke din teoriprøve.
Hvad skal jeg medbringe til teoriprøven?
Du skal medbringe en underskrevet ansøgning, lektionsplan og et gyldigt pas. Har du ikke dansk statsborgerskab skal du medbringe din opholdstilladelse.
Hvis jeg kommer for sent til teoriprøven?
Mød op i god tid og gerne et kvarter, før din prøve starter. Kommer du for sent, dvs. hvis døren er lukket, får du ikke lov til at komme ind. Det betyder, at din prøve og dine penge går til spilde – og du må bestille en ny.
Hvordan foregår teoriprøven?
En sagkyndig vil tage i mod jer i teorilokalet. Her vil han præsentere prøven og forklare reglerne.

Selve prøven består af 25 billeder og tager ca. 30 minutter. Hvert billede stiller 2-4 spørgsmål, som du skal svare enten ”ja” eller ”nej” på (på et udleveret ark).

Det er vigtigt, at du er koncentreret under prøven, da den kører automatisk. Overser du noget, kan du nemlig ikke vende tilbage til det.

Når prøven er overstået, bliver I sendt ud af lokalet, mens den sagkyndige gennemgår alle besvarelser. Når han er færdig, kommer han ud med resultaterne til jer.
Hvor mange fejl må jeg have?
Du må højst have fejl i fem billeder for at bestå. Et forkert kryds i et billede tæller ligeså meget som fire forkerte kryds i samme billede.
Køreprøven

Husk!

Medbring følgende dokumenter ved den praktiske køreprøve:
Hvad skal jeg medbringe til køreprøven?
Du skal medbringe en underskrevet ansøgning, lektionsplan og et gyldigt pas. Har du ikke dansk statsborgerskab, skal du medbringe din opholdstilladelse.
Hvad er en manøvrebane?
Manøvrebanen er en lukket plads, hvor man får lov at køre for første gang – også ofte kaldet kravlegården.

Man er typisk tre elever på manøvrebanen, hvor man får lov til at køre rundt i ca. 3 timer.
Hvornår skal jeg til køreprøve?
Når du har bestået din teoriprøve bestiller din kørelærer tid til køreprøven – hvis I er enige om, at du er klar. Der kan være 3-4 ugers ventetid, inden du kan komme til køreprøve – og det kan tidligst blive på din 17 års fødselsdag
Hvilken bil skal jeg køre i til prøven?
Du tager køreprøven i samme bil, som du har haft køretimer i.
Hvordan foregår prøven?
Vi mødes 1-2 timer, før prøven starter. Her gennemgår vi bilens teknik en sidste gang og kører så en opvarmningstur hen til det sted, vi skal mødes med køresagkyndige. Den sagkyndige kigger dine papirer igennem og stiller spørgsmål om bilens teknik. Når du har besvaret spørgsmålene indtager den sagkyndige kørelærerens plads, hvorfra han iagttager dine færdigheder og kørsel i trafikken.

Køreprøven varer normalt 20-45 minutter. Efter endt køreprøve får du dit resultat at vide.
Hvis jeg bliver forhindret i at møde op til køreprøven?
Er du forhindret i at møde op til køreprøven, skal du afmelde minimum fem dage før, medmindre du har en lægeerklæring. Afmelder du ikke prøven i tide, vil dit gebyr gå tabt.

DET SI’R VORES ELEVER

Se endnu flere udtalelser på vores facebookside >>